Grunnskolen

Undervisningstilbudet for sørsamiske barn på grunnskolenivå er i hovedsak konsentrert til de to sameskolene, Gaske-Nøørjen saemienskovle, Hattfjelldal - opprettet i 1951 - og Åarjel-saemiej skuvle, Snåsa - opprettet i 1967. I tillegg gis det tilbud ved noen kommunale skoler som f.eks. Brekken skole, Røros. Selv om de såkalte "finneskolene" var i drift allerede på 1750-tallet, er sørsamisk skole et relativt nytt begrep. Rundt begynnelsen av 70-årene tiltvang foreldre og lærere seg retten til å undervise i samiske fag og emner - på «bekostning» av andre fag. Det fantes dengang ingen timefordelingsplan eller sentral læreplan med plass til slik virksomhet. De store vannskillene kom rundt midten av 70-tallet: 1975: Gaske-Nøørjen saemienskovle får fast status 1976: Samisk utdanningsråd blir etablert med hovedkontor i Kautokeino - senere tilsetting av sørsamisk skolekonsulent med kontorsted i Trondheim. Mye av utviklingsarbeidet med hensyn til læremidler er underlagt Samisk utdanningsråds ansvarsområde. 1977: Og viktigst av alt - sørsamisk blir godkjent som skriftspråk.

Design: Ronny Sumstad & O.Axel Kappfjell

Sist oppdatert: 08.04.97 Av Ronny Sumstad & O.Axel Kappfjell

(C): Sijti Jarnge