Styret for Sijti Jarnge

	I styret sitter to representanter for Helgeland Samiid Særvi, en representant for
	reindrifta, en representant for Sameskolen for Midt-Norge. Nordland fylkeskommune
	har en representant I alt fem styremedlemmer.Design: Ronny Sumstad & O.Axel Kappfjell

Sist oppdatert: 08.04.97 Av Ronny Sumstad & O.Axel Kappfjell

(C): Sijti Jarnge