Sijti Jarnge - en service-institusjon som står midt i det samiske samfunnet.


	Etter å ha sett på ulike langsiktige linjer som senteret drives etter er det 
	nærliggende å se på den profil som institusjonen har rent politisk. En metafor
	kan være nyttig i denne sammenhengen:
	Sijti Jarnge kan oversettes med begrepet "samesamfunnets midtpunkt".
	Dette er et begrep som dekker den utoverrettede virksomheten som 
	blir drevet - nemlig følgende:

	* Sijti Jarnge er høringsinstans for myndighetene
	  i saker som angår samiske spørsmål.

	* Institusjonen har et faglig, kulturelt og politisk
	  nettverk til samiske institusjoner i inn- og utland.

	* Betjener storsamfunnet (skoler, undervisningsinstitusjoner,
	  museer og enkeltmennesker) med saklig informasjon 
	  om samiske spørsmål.

	* Tar opp i seg og arbeider med næring- og kulturspørsmål som
	  angår den vanlige same.


Design: Ronny Sumstad & O.Axel Kappfjell

Sist oppdatert: 08.04.97 Av Ronny Sumstad & O.Axel Kappfjell

(C): Sijti Jarnge