Praktiske opplysninger


Sijti Jarnge har åpent mandag t.o.m. fredag, unntatt de store høytidene
- f.o.m. kl 8.30 t.o.m.15.00.
Alle som er interessert kan besøke oss i denne tida. Ved gruppebesøk 
ønsker vi å bli kontaktet på forhånd, slik at vi har tilgjengelig 
personell som kan vise rundt.
I resepsjonen selges samesløyd, bøker og prospektkort.

	Velkommen til Sijti Jarnge


Design: Ronny Sumstad & O.Axel Kappfjell

Sist oppdatert: 08.04.97 Av Ronny Sumstad & O.Axel Kappfjell

(C): Sijti Jarnge