Lokaler og eksteriør

 Forbilder for huset - som er tegnet av arkitekt Kjell Borgen, Oslo - er 
 den samiske kåta. Kåtepreget finner man først og fremst i utformingen av
 det utvendige og innvendige eksteriør. 

 I sentralrommet ligger aernie - ildstedet i midten. 
 Glasskuppelen i taket er etter en modell av riehpene - ljoren - der røyken
 fra ilden går ut i det fri. 
 Hovedinngangen ligger mot øst - mot soloppgangen.

 Bakveggen er dekorert med et nydelig glassmaleri - laget på bestilling av 
 glassmaleri - laget på bestilling av kunstneren Oddmund Kristiansen fra 
 Nore i Numedal.
 Bakveggen i ei original sørsamisk torvkåte kalles for båassjoe.
 I båassjoe er det alltid ei lita åpning - denne åpninga kalles båassjoe-
 raejkie. I eldre tider ble mat, husgeråd, men også soltromma oppbevart 
 i båassjoe. Det var derfor strengt forbudt for noen å sitte, stå eller 
 ligge der. Et unntak ble imidlertidig gjort, for bjørnejegeren som kom
 heim fra en vellykket jakt. Han skulle smyge seg gjennom båassjoeraejkie 
 - inn i kåta. Der satt kvinnene og øvrige familiemedlemmer - kledd i sin 
 fineste stas, for å gjøre ære på han.

 Huset består av følgende lokaler foruten sentralrommet:
 Kontoret, biblioteksrom, kjøkken, resepson, et verksted for hardslyd, 
 et for mjuksløyd, materiallager, våtrom, arkiv, mørkerom, kjølelager, 
 garderobe samt toaletter. Det samiske  tunet som er bygd opp i tilknytning
 til huset består av ei torvkåte og et bur i tradisjonell utforming.


Design: Ronny Sumstad & O.Axel Kappfjell

Sist oppdatert: 08.04.97 Av Ronny Sumstad & O.Axel Kappfjell

(C): Sijti Jarnge