Kompetansekartlegging 2013

 Kompetansebehovene endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Høsten 2013 ble det gjennomført en undersøkelse om kompetanse blant folkebibliotekansatte i Nordland.

 Høsten 2013 ble det foretatt en ny undersøkelse av kompetanse og kompetansebehov blant folkebibliotekansatte i Nordland. Undersøkelsen var en gjentakelse av undersøkelsen fra 2011.

Formålet med undersøkelsen var å finne hvor innsatsen for kompetanseheving bør settes inn. Hvilke behov for kursing er det i bibliotekene? Hvilke områder skal vi prioritere i planarbeid fremover?

Svaret er sammensatt, men tydeligst ønskes kompetanseheving til formidling, digital samlingsutvikling og sette biblioteket på agendaen i media.

Du finner rapporten som PDF i margmenyen på høyre side. Vær tålmodig, rapporten tar litt tid å laste ned.

Publisert av Kjell Nilsen. Sist endret 11.11.2014 14:41
Fant du det du lette etter?