Felles biblioteksøk i Nordland

http://nordland.samsok.no er etablert.

Leter du etter en spesiell bok eller film? Nå kan du søke i 60 mediebaser til bibliotekene i Nordland samtidig. Du kan bestille lån selv med et klikk, og få hente materialet på ditt lokale bibliotek.

- Nå blir bibliotekene i Nordland knyttet tettere sammen og brukerne får kortere vei til biblioteket, sier fylkesråd for kultur og miljø Geir-Ketil Hansen.
 
Den nye portalen nordland.samsok.no  har samlet bibliotekbasene i 40 Nordlandskommuner på ett sted, sammen med utlånsbasene til Nordland fylkesbibliotek, høgskolene, de videregående skolene i Nordland og Nasjonalbibliotekets depotavdeling, til sammen hele 60 baser.
 
Søket er rettet mot både publikum og bibliotekansatte. Man kan søke i alle bibliotekbaser samtidig, eller velge ut hvilke bibliotek en vil søke i. Du kan også søke i en bestemt nordlandsregion, eller på forskjellige medietyper.
Samsøket presenterer så resultatet fra alle bibliotekene i ett oversiktlig bilde, uavhengig av bibliotekenes forskjellige datasystemer.
 
- Med dette er forholdene lagt til rette for et bredt søk som med stor sannsynlighet vil gi treff, sier fylkesråden, som håper at felles søk blir et positivt tilbud til bibliotekbrukere og et nyttig verktøy i bibliotekhverdagen i Nordland.
 
Ni andre fylker i Norge har opprettet lignende felles søk, og det er mulig for alle å søke og bestille lån over hele landet, dersom man har Internett og et nasjonalt lånekort. Dette kan man få på de lokale folkebibliotekene.
 
Nordland fylkesbibliotek har tilrettelagt samsøket sammen med systemleverandørene.
- Felles søk i nordlandsbibliotekene vil være et av temaene på en konferanse om biblioteksamarbeid og låneveier den 25. november i Bodø, opplyser IT-rådgiver Kjell Nilsen. Da kommer også Nasjonalbiblioteket og ABM utvikling for å gi informasjon om nasjonale satsninger på felles biblioteksøk og planer for lånesamarbeid på tvers av bibliotektyper og på tvers av fylkesgrensene.
 
 
Fant du det du lette etter?