Utlysning av prosjektmidler - Nye brukergrupper og/eller brukere som ikke kan komme til biblioteket

Det er en utfordring for bibliotekene å nå nye brukergrupper, dvs. brukere som i liten eller ingen grad benytter bibliotekenes ulike tjenester. Det er også en utfordring å nå bibliotekbrukere som ikke selv kan komme til biblioteket.

 

Nordland fylkesbibliotek ønsker å ta tak dette ved å stimulere til utvikling og erfaringsdeling i folkebibliotekene, og vi lyser nå ut midler til ett til to prosjekter. Utlysningen følger opp tiltak 3 i handlingsprogrammet til «Regional plan for bibliotek i Nordland»:

Utvikle en metodikk for å nå nye brukergrupper og/eller deler av befolkningen som ikke kan besøke biblioteket. Dette gjøres gjennom ett til to tiltak som utvikles i samarbeid med utvalgte kommuner.

Søknadssum: Inntil kr 50 000.

Hvem kan søke?

Folkebibliotek i Nordland kan søke om prosjektmidler. Det er en fordel om man i prosjektet samarbeider med andre.

Søknaden må inneholde følgende:

  • Tittel på prosjektet
  • Mål med prosjektet
  • Kort beskrivelse av prosjektet
  • Prosjektets varighet
  • Beskrivelse av aktiviteter som skal gjennomføres i prosjektet
  • Budsjett og søknadsbeløp
  • Samarbeidspartnere

Utlysningen stiller krav til minimum 40 % egeninnsats noe som tilsvarer minimum kr. 33 400,- i egeninnsats ved maksimalt søknadsbeløp. Egeninnsatsen kan være arbeidsinnsats og/eller økonomiske midler. Det regnes en timesats på kr. 220,- ved egeninnsats.

Følgende krav er knyttet til utlysningen:

  • Det gis kun støtte til nye prosjekter.
  • Det gis ikke støtte til drift. Det gis ikke tilskudd til utvikling eller markedsføring av tjenester med sikte på salg. Det kan normalt ikke søkes om tilskudd til ordinært it-utstyr, inventar eller medier.
  • Prosjektet må avsluttes med en rapport som inkluderer regnskap. Det anbefales at prosjektet setter av ressurser til utarbeidelse, slik at rapporten kan offentliggjøres til inspirasjon for andre.

Ved presentasjoner og i rapporter skal det opplyses om at prosjektet er støttet av Nordland fylkesbibliotek. Prosjektrapporter vil bli publisert.

Søk her: http://www.nordland.fylkesbibl.no/cgi-bin/webmail?form=handlprog2015tiltak3

Søknadsfrist er 15. september 2015

Publisert av Kjell Nilsen. Sist endret 09.06.2015 10:15
Fant du det du lette etter?

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Aktuelle lenker og dokumenter