Prosjektstøtte til samarbeid mellom bibliotek og andre

Samarbeid er viktig for å innfri nye krav til bibliotekene, og Nordland fylkesbibliotek utlyser prosjektstøtte på kr 50 000 til dette.

Den nye bibliotekloven har gitt bibliotekene utvidede oppgaver. Viktig fokus er blant annet satt på aktiv formidling av bibliotekenes tjenester og vektlegging av møteplassfunksjonen.

Et sentralt virkemiddel for å løse dette er å samarbeide med andre. Prosjektstøtte på kr 50 000 lyses derfor ut for å danne ny kunnskap om hvordan bibliotekene best kan samarbeide med parter utenfor biblioteksektoren.

Prosjektstøtten gis som en oppfølging av "Regional plan for bibliotek i Nordland".

Lenke til søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst finnes på høyre side.

Publisert av Kjell Nilsen. Sist endret 09.06.2015 10:11
Fant du det du lette etter?

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Aktuelle lenker og dokumenter