Prosjektstøtte for å nye brukere samt de som selv ikke kan komme til biblioteket

Bibliotekene er et allment tilbud til innbyggere, og det er en utfordring å nå frem til alle med bibliotektilbudet. Fylkesbiblioteket støtter prosjekter som gir ny kunnskap om hvordan nå nye brukere samt brukere som er forhindret fra å nå biblioteket.

Å nå ut med bibliotekets tjenester til alle innbyggere er et stort samfunnsoppdrag. Selv om bibliotekene når mange, er det viktig å nå enda flere. Dette gjelder både brukergrupper som benytter biblioteket i liten grad fordi de ikke kjenner til bibliotekene, og det gjelder brukere som av en eller annen grunn ikke har mulighet til selv å komme på biblioteket.

Fylkesbiblioteket utlyser prosjektstøtte på inntil kr 50 000 til prosjekter i folkebibliotekene i Nordland for å gi ny kunnskap om hvordan nå frem.

Utlysningen er en oppfølging av "Regional plan for bibliotek i Nordland".

Lenke til søknadsskjema finnes på høyre side. Her kan du også lese selve utlysningsteksten.

Publisert av Kjell Nilsen. Sist endret 09.06.2015 10:16
Fant du det du lette etter?

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Aktuelle lenker og dokumenter