Handlingsplan for skolebibliotek i Nordland

Bøker ungdom - Klikk for stort bilde

Skolebiblioteket som arena for læring, litteraturformidling og digital kompetanse omfatter hele den 13-årige grunnopplæringa. Handlingsplanen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Nordland fylkesbibliotek.

Publisert av Sølvi Riise. Sist endret 26.01.2016

Kunnskapsløftet med nye læreplaner og nye utfordringer stiller krav til et oppdatert og framtidsrettet skolebibliotek. Planen er laget i et samarbeid mellom Fylkesmannen i Nordland v/oppvekst- og utdanningsavdelinga, Nordland fylkeskommune v/opplæringssenteret og Nordland fylkesbibliotek. Alle skoleslag samt bibliotek, kommuner og høgskoler har vært representert, og det kom mange gode innspill i høringsrunden vinteren 2008.

Planen er ment både å være realistisk og å være noe å strekke seg etter.   Grunnskolenes skolebibliotek er et kommunalt ansvar og samarbeidspartene mener at de foreslåtte tiltakene langt på vei skal kunne realiseres.

I statsbudsjettet for 2009 melder Kunnskapsdepartementet at "regjeringa vil i 2009 setje i verk Program for skolebibliotek". Programmet starter 1.januar 2009 og har en økonomisk ramme på 10 millioner kroner per år i fire år. Kommunene må søke om midler fra denne potten.   Planen m/følgeskriv ble sendt ut til alle skoler, bibliotek, kommuner, høgskoler i 2008.

Fant du det du lette etter?

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Aktuelle lenker og dokumenter