Rådgivnings- og utviklingsvirksomhet

Avd.Rana - Klikk for stort bilde

Nordland fylkebibliotek er organisert i to avdelinger, én avdeling i Mo i Rana og én avdeling i Narvik.

Avdelingen i Rana har ansvaret for fylkesbibliotektjenester rettet mot folkebiblioteksektoren, samt rådgivning, utvikling og prosjektarbeid for og med bibliotekene i Nordland.
- Fjernlån, veiledning, statistikker og samlinger for voksne.
- Informasjon og veiledning om IKT, om bokbusser, lokaler og om prosjekter.

Fylkesbiblioteket arrangerer ofte seminarer og konferanser for bibliotekansatte i Nordland.

Avdelingen i Narvik har spesielt oppgaver overfor barn og unge og med formidling av litteratur. - Fjernlån, veiledning, prosjekter, statistikker og samlinger for barn og unge. - Dokumentasjonssenter for nordnorsk skjønnlitteratur.
 

Rådgivning og utvikling
ordbok, communicate

 

Onsdag 22. april 2015 ble Regional plan for bibliotek i Nordland for perioden 2015-2025 vedtatt.

bøker

Nå får alle bibliotekene tilgang til e-bøker kjøpt inn gjennom innkjøpsordningen for skjønnlitteratur. 

Nordland samsok

http://nordland.samsok.no er etablert.

Leter du etter en spesiell bok eller film? Nå kan du søke i 60 mediebaser til bibliotekene i Nordland samtidig. Du kan bestille lån selv med et klikk, og få hente materialet på ditt lokale bibliotek.

Bøker ungdom

Skolebiblioteket som arena for læring, litteraturformidling og digital kompetanse omfatter hele den 13-årige grunnopplæringa. Handlingsplanen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Nordland fylkesbibliotek.

a+

Hvor ligger behovene for kompetanseheving for bibliotekansatte i Nordland? Resultater fra undersøkelsen viser at formidlingskompetanse ønskes mest blant respondentene.


 Kompetansebehovene endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Høsten 2013 ble det gjennomført en undersøkelse om kompetanse blant folkebibliotekansatte i Nordland.

Bibliotekdør.JPG

Nå kan du søke prosjektmidler til utvikling av biblioteklokalene med veiledning fra arkitekt og konsulent tilpasset ditt bibliotek!

Forrige uke ble planprogrammet for Regional plan for bibliotek i Nordland 2014-2023 vedtatt for offentlig høring i fylkesrådet. 

Bibliotekene er et allment tilbud til innbyggere, og det er en utfordring å nå frem til alle med bibliotektilbudet. Fylkesbiblioteket støtter prosjekter som gir ny kunnskap om hvordan nå nye brukere samt brukere som er forhindret fra å nå biblioteket.

Samarbeid er viktig for å innfri nye krav til bibliotekene, og Nordland fylkesbibliotek utlyser prosjektstøtte på kr 50 000 til dette.

Fant du det du lette etter?

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Aktuelle lenker og dokumenter