Leser søker bok

Leser søker bok - Klikk for stort bilde

Omkring 1 million nordmenn har problemer med å lese en vanlig tekst. Det er mange grunner til dette, alt fra fysiske og mentale handikapp, til minoritetsspråklighet og liten lesetrening. Bibliotekene bidrar til å forbedre dette gjennom "Leser søker bok" alliansen.

Publisert av Sølvi Riise. Sist endret 23.02.2017

Lesersøkerbokikon - Klikk for stort bilde

I dagens tekstfylte samfunn er det viktig at alle får mulighet til å delta og ta til seg informasjon, og her har bibliotekene en hovedrolle. Det er bibliotekene som sitter med nøkkelen til å inkludere alle i hele landet, noe som også kommer fram i biblioteklovens §1

" Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet."

Foreningen Leser søker bok er en allianse av over 20 organisasjoner fra bokbransje, funksjonshemmetes organisasjoner og fagmiljøer som jobber med å gi tilpasset litteratur til de ulike gruppene svake lesere.

Foreningen sørger for at det blir gitt ut gode, tilrettelagte bøker, blant annet ved å gi støtte til forfattere, illustratører og forleggere.

De arbeider også for at det skal være enkelt å finne tilgjengelige bøker, både i handel og på bibliotek.

I denne forbindelse støtter de også bibliotekene de har Bok til alle-avtale med. Disse får både faglig og økonomisk støtte, deriblant gratis bokpakker to ganger i året, med de nyeste tilrettelagte titlene fra Leser søker bok. Til gjengjeld forplikter biblioteket seg til å styrke samlingen av litteratur for de ulike gruppene lesesvake, og gjøre sitt beste for å starte opp en leseombudsordning i sin kommune.

Det finnes mange som ikke klarer eller orker å lese selv tilrettelagte tekster. Det kan skyldes at synet eller konsentrasjonen svikter eller at man har kognitive vansker, for eksempel demens eller utviklingshemming. For at disse også skal få et litteraturtilbud, kan Bok til alle-bibliotekene tilby leseombud som kan lese høyt for dem.

Bibliotekene hjelper leseombudene med å finne bøker og ombudene sørger i sin tur for at bøkene blir formidlet til leserne ved å lese for og med dem.

Nordland fylkesbibliotek er et Bok til alle-bibliotek, og kan anbefale at alle bibliotek i fylket blir med i ordningen. En del av vår avtale går på å være behjelpelig og gi støtte til folkebibliotek som ønsker å bli med i samarbeidet. Vi skal hjelpe til å danne nettverk og jobbe for at bibliotekene får opplæring.

Ønsker dere å bli et Bok til alle-bibliotek? Lurer du på noe i den forbindelse?
Ta kontakt med Leser søker bok eller fylkeskoordinatoren i Nordland, Sissel Holtet på mail sishol@nfk.no eller telefon 76912024.

Fant du det du lette etter?

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS