Rådgivnings- og utviklingsvirksomhet

Avd.Rana - Klikk for stort bilde

Nordland fylkebibliotek er organisert i to avdelinger, én avdeling i Mo i Rana og én avdeling i Narvik.

Avdelingen i Rana har ansvaret for fylkesbibliotektjenester rettet mot folkebiblioteksektoren, samt rådgivning, utvikling og prosjektarbeid for og med bibliotekene i Nordland.
- Fjernlån, veiledning, statistikker og samlinger for voksne.
- Informasjon og veiledning om IKT, om bokbusser, lokaler og om prosjekter.

Fylkesbiblioteket arrangerer ofte seminarer og konferanser for bibliotekansatte i Nordland.

Avdelingen i Narvik har spesielt oppgaver overfor barn og unge og med formidling av litteratur. - Fjernlån, veiledning, prosjekter, statistikker og samlinger for barn og unge. - Dokumentasjonssenter for nordnorsk skjønnlitteratur.
 

Rådgivning og utvikling

Et av tiltakene i handlingsprogrammet knyttet til fylkesbiblioteket sin nye bibliotekplan for Nordland  er å initiere regionale nettverk for ansatte i folkebibliotek, grunnskolebibliotek og videregående skolebibliotek, samt UH-sektoren. Vi har i den forbindelse arrangert regionale skolebiblioteksamlinger i fylket i 2015-2016. Her finner du informasjon,  presentasjoner og andre ressurser knyttet til disse samlingene. 

Ebok på iPad

Bibliotekene i Nordland kan nå tilby gratis ebøker til sine lånere gjennom en felles ebokbase. Lånerne trenger et lånerkort og en pinkode fra sitt lokale bibliotek, samt å laste ned lese-appen EbokBib til sin smarttelefon eller nettbrett.

Bibliotekutvikling i Nordland

Prosjektstøtte på tilsammen kr 235 000 er tildelt syv prosjekter i folkebibliotekene i Nordland. Støtten går til å utvikle kunnskap om brukergrupper og samarbeid.

 

Søknadsfristen nærmer seg for to tilskuddsordninger som er relevante for folkebibliotek. Dette er en mulighet for å få støtte til henholdsvis litteraturformidling og integrering. Begge støtteordningene har ungdom som målgruppe.

Det er en utfordring for bibliotekene å nå nye brukergrupper, dvs. brukere som i liten eller ingen grad benytter bibliotekenes ulike tjenester. Det er også en utfordring å nå bibliotekbrukere som ikke selv kan komme til biblioteket.

 

Samarbeid og kompetanse er viktige virkemidler for å løse bibliotekenes samfunnsoppdrag og møte nye lovkrav om aktiv formidling og møteplassfunksjon. Det er spesielt viktig å utnytte potensialet knyttet til samarbeid med aktører utenfor biblioteksektoren.

Farger_tekst_L tilpasset desigmal 180 høyde og bredde

1. mars 2016 er fristen for de som vil delta i Den kulturelle skolesekken i Nordland. Fylkeskommunen inviterer nå alle kunstnere, kulturinstitusjoner og produsenter til å bidra i Den kulturelle skolesekken.

 

Vi ønsker å få en oversikt over hvor mange bibliotek i Nordland som er interesserte i å ta i bruk Webløft.

Alle folkebibliotek i Nordland bes svare på skjemaet nedenfor innen 16. juni.

Fant du det du lette etter?

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Aktuelle lenker og dokumenter