Aktuelt - Nordland Fylkesbibliotek
Felttoget 1940.jpg
(24.03.2015)

I år er det 75 år siden okkupasjonen. Et nytt ABM-prosjekt lar tyskere og nordmenn som deltok under felttoget fortelle sin historie, på Flickr, Twitter og Blogg! At er basert på virkelige hendelser, og godt dokumentert.

Oppdrag Nord Norge i Steigen
(24.03.2015)

Nordland fylkesbibliotek og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten inviterer til felles seminardag for helsepersonell, bibliotekarer og andre interesserte, i Bodø 2.juni. Seminaret vil ta for seg viktige gratis nettressurser på ulike nviåer, samt gå i dybden på temaet psykisk helse.

(11.03.2015)

Nordland fylkesbibliotek har fått ny offisiell postmottak adresse for brevpost/dokumenter.

bibcamp.jpg
(19.02.2015)

Hvor mange konferanser har du vært på, der det største utbyttet har vært samtalene du har hatt med tidligere ukjente kollegaer? Bibliotekansatte som fortalte om et prosjekt de nettopp hadde gjennomført på sitt bibliotek? Kanskje tenkte du: Dette skal jeg gjøre på min arbeidsplass, på mitt bibliotek, i min kommune. Vi tror alle kan lære noe av alle. 

Bildet Jeg så alt.jpg
(12.02.2015)

Kirsti Blom har lang erfaring som forfatter og formidler i Den kulturelle skolesekken. Denne gangen møter vi henne med boken Jeg så alt. En roman om Francisco Goya, Oktober forlag 2013.  Kirsti Blom snakker, leser fra romanen, viser bilder og samtaler med elevene. Forfatteren skal besøke ungdomskoler og videregående skoler på Helgeland i uke 7 og uke 10

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

padlock