Aktuelt - Nordland Fylkesbibliotek
Havmannen
(27.05.2015)

 

Sigbjørn Skåden er tildelt Havmannprisen for beste nordnorske bok utgitt i 2014. Han får prisen for romanen Våke over dem som sover utgitt på Cappelen Damm. Romanen har fått mye nasjonal oppmerksomhet. Blant annet var den blant de romanene som ble vurdert til P2-lytternes romanpris i 2014. Havmannprisen på 50 000 kroner blir delt ut i Mo i Rana lørdag 6. juni kl. 13.00 på Rana bibliotek.

(20.05.2015)

Skulle du gjerne møtt kollegaer ved andre folkebibliotek i Nordland og se hvordan de drifter biblioteket? Nordland fylkesbibliotek har nå et stående tilbud om vikar mens du hospiterer. Tilbudet gjelder for i år og ut 2016.

(19.05.2015)

Samarbeid er viktig for å innfri nye krav til bibliotekene, og Nordland fylkesbibliotek utlyser prosjektstøtte på kr 50 000 til dette.

(19.05.2015)

Bibliotekene er et allment tilbud til innbyggere, og det er en utfordring å nå frem til alle med bibliotektilbudet. Fylkesbiblioteket støtter prosjekter som gir ny kunnskap om hvordan nå nye brukere samt brukere som er forhindret fra å nå biblioteket.

Oppdrag Nord Norge i Steigen
(12.05.2015)

Nordland fylkesbibliotek og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten inviterer til felles seminardag for helsepersonell, bibliotekarer og andre interesserte, i Bodø 2.juni. Seminaret vil ta for seg viktige gratis nettressurser på ulike nviåer, samt gå i dybden på temaet psykisk helse.

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

padlock