Aktuelt - Nordland Fylkesbibliotek
(20.05.2015)

Skulle du gjerne møtt kollegaer ved andre folkebibliotek i Nordland og se hvordan de drifter biblioteket? Nordland fylkesbibliotek har nå et stående tilbud om vikar mens du hospiterer. Tilbudet gjelder for i år og ut 2016.

(19.05.2015)

Samarbeid er viktig for å innfri nye krav til bibliotekene, og Nordland fylkesbibliotek utlyser prosjektstøtte på kr 50 000 til dette.

(19.05.2015)

Bibliotekene er et allment tilbud til innbyggere, og det er en utfordring å nå frem til alle med bibliotektilbudet. Fylkesbiblioteket støtter prosjekter som gir ny kunnskap om hvordan nå nye brukere samt brukere som er forhindret fra å nå biblioteket.

Oppdrag Nord Norge i Steigen
(12.05.2015)

Nordland fylkesbibliotek og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten inviterer til felles seminardag for helsepersonell, bibliotekarer og andre interesserte, i Bodø 2.juni. Seminaret vil ta for seg viktige gratis nettressurser på ulike nviåer, samt gå i dybden på temaet psykisk helse.

ordbok, communicate
(27.04.2015)

 

Onsdag 22. april 2015 ble Regional plan for bibliotek i Nordland for perioden 2015-2025 vedtatt.

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

padlock