Aktuelt - Nordland Fylkesbibliotek
webdewey-IBBY.jpg
(17.11.2015)

2.-3. desember har vi to kurstilbud til ansatte i folke- og skolebibliotek. Nasjonalbiblioteket gir opplæring i det nye WebDewey og IBBY Norsk barnebokforum kommer til Stormen bibliotek og litteraturhus i Bodø for å presentere årets barne- og ungdomsbøker. Les om begge kursene nedenfor.

Leseåret 2010 to barn leser
(17.11.2015)

 

Et av tiltakene i handlingsprogrammet knyttet til fylkesbiblioteket sin nye bibliotekplan for Nordland  er å initiere regionale nettverk for ansatte i folkebibliotek, grunnskolebibliotek og videregående skolebibliotek, samt UH-sektoren. Dette gjør vi ved å arrangere regionale samlinger rundt i fylket.  

 

Målet med de regionale nettverkene er å bidra til et mer samlet skolebibliotekløp, synliggjøre viktigheten av skolebibliotek, bygge kompetanse og være en arena hvor de som jobber i folke-, UH- og skolebiblioteksektoren blir kjent. 

en favn med bøker
(17.11.2015)

Møteplass for kultur og historie er et seminar som tar sikte på å skape samarbeid og nettverk mellom arkiv, museum, bibliotek andre relevante institusjoner som jobber med kultur og historie. Vi håper at seminaret vil skape fremtidige samarbeidsprosjekter.

Seminaret vil være aktuelt for ansatte i arkiv, bibliotek og museum, i tillegg til andre som arbeider med kultur og historieformidling.

Bibliotekutvikling i Nordland
(17.11.2015)

Prosjektstøtte på tilsammen kr 235 000 er tildelt syv prosjekter i folkebibliotekene i Nordland. Støtten går til å utvikle kunnskap om brukergrupper og samarbeid.

 

Leser søker bok
(17.11.2015)

Omkring 1 million nordmenn har problemer med å lese en vanlig tekst. Det er mange grunner til dette, alt fra fysiske og mentale handikapp, til minoritetsspråklighet og liten lesetrening. Bibliotekene bidrar til å forbedre dette gjennom "Leser søker bok" alliansen.

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Login for redigering